LEHMDEN ponúka komplexný návrh, montáž, rekonštrukcie a servis bazénov, fontán, automatických tlakových (AT) staníc s ponornými čerpadlami alebo samonasávacími čerpadlami typu DARLING, automatických čerpacích staníc na splaškovú vodu, strojovní verejných fontán s návrhmi efektu fontánových trysiek a mnoho iného.

V oblasti čistenia, čerpania a úpravy vôd pracujem viac než 23 rokov ako technik. Pri návrhoch, ponukách a realizáciách zákaziek spolupracujem s architektmi, so zástupcami stavebných firiem, alebo priamo s investormi, v kompetencii ktorých sú stavebné a zemné práce, ďalej s riešiteľom elektrickej časti diela, prípadne chemikom.

Zaoberám sa návrhmi (dimenzovaním), vypracovávaním ponúk, montážou, rekonštrukciami a servisom hydraulických častí nasledovných druhov zariadení:

 • Súkromné a verejné bazény (zväčša materiál plast PP, ale aj betón + keramika, antikor)
 • Fontány a ich strojovne s celkovým návrhom potrubných vedení až po efektové trysky
 • Automatické tlakové stanice (AT stanice), domáce a objektové vodárne na pitnú a úžitkovú vodu (dažďovú vodu), zvyšovanie tlaku vody na miesta jej spotreby
 • Tlaková kanalizácia – automatické čerpacie stanice na splaškovú alebo dažďovú vodu (prečerpávacie stanice), veľkosti rodinné, objektové (firemné), uličné
 • Automatické postrekovanie trávnikov a záhrad
 • Plastové potrubné rozvody pitnej a úžitkovej vody v objektoch bývania

Biologické čistiarne splaškových vôd, sorpčné lapače olejov, lapače tukov – u všetkých týchto výrobkov mám určité znalosti, poznám výrobcov zariadení, môžem poradiť s výberom vhodného typu potrebného zariadenia a jeho potrebnú veľkosť – dimenziu.

Mojimi potencionálnymi, už v minulosti osvedčenými investormi (zákazníkmi) môžu byť súkromné osoby, spoločenstvá vlastníkov, stavebné firmy, príspevkové a rozpočtové organizácie, železnice SR, vojenské útvary, cirkevné inštitúcie, horské chaty, zimné štadióny, fitnes centrá, štátne a súkromné rehabilitačné ústavy, hotely, motoresty, združenia záhradkárskych kolónií, autoservisy, verejné kúpaliská, podnikové doškoľovacie centrá, verejné kryté plavárne, kúpaliská, a pod.

Ak sa rozhodnete pre spoluprácu so mnou, zárukou kvality Vám bude moja:

 • Odborná kvalifikácia, skúsenosti so zariadeniami, ktoré navrhujem, montujem a servisujem.
 • Schopnosť prispôsobiť sa požiadavkám investorov
 • Znalosť domáceho trhu a konkurencie
 • Kontakty s dodávateľmi materiálu a subdodávok na trhu v Slovenskej ako aj v Českej republike
 • Ponúkam servis zariadení, ktoré som navrhoval, montoval, ako aj rekonštrukcie a servis zariadení pochádzajúcich od iných firiem

Spoľahnite sa na dlhoročného odborníka so skúsenosťami pri návrhoch bazénovej technológie, montážach, servise a udržiavaní Vašich bazénov v automatickom chode. Pomôžem Vám aj pri modernizácii čerpadiel, filtrov, ohrevov bazénovej vody, vodných atrakcií a ostatných hydraulických častí bazénov. Ponúkam taktiež svoje technické znalosti a montážnu prácu aj pre iné firmy, ktoré majú zákazku väčšieho rozsahu v mojom, alebo inom regióne.